Rizikové skupiny zaměstnanců

Identifikujte skupiny zaměstnanců nejvíce ohrožené fluktuací

Realizovali jste průzkum spokojenosti zaměstnanců s výbornými výsledky? Máte vysokou spokojenost zaměstnanců, těch nespokojených je jen pár procent, takže ani nemá cenu se tím zabývat? Kromě spokojenosti jste se zaměřili i na identifikaci s firmou a angažovanost zaměstnanců, a i tak je vše v pořádku? Vedení slaví? Možná je opravdu všechno v pořádku, ale možná také ne.

Rizikové skupiny zaměstnanců

Nespokojení zaměstnanci mouhou být zastoupeni napříč celou firmou, věkovými kategoriemi a pozicemi. Pak je vše v podstatě v pořádku, protože se vždy najde někdo, kdo je s něčím nespokojený. Nebezpečné a rizikové je, pokud se nespokojení zaměstnanci soustředí např. v jednom týmu nebo pokud jde např. o více lidí na nějaké konkrétní pozici apod. Taková situace může znamenat např. to, že zaměstnanci určitého oddělení či týmu mají špatného vedoucího či manažera, nejsou s ním spokojeni a „volají o pomoc“, nebo např. že některé pozice nemají vytvořené vhodné pracovní podmínky apod.

Díky průzkumu spokojenosti zaměstnanců by měl zaměstnavatel získat také informace exportované dle různých částí firmy, pozic či týmů.

Pokud se tak nestane, riskuje, že odejde část zaměstnanců, která může být i velmi malá, ale zcela klíčová pro chod společnosti. A hledat náhradu bude jen stěží.

Vyplatí se proto nad výsledky průzkumu opravdu detailně zamyslet, než mávnete rukou a prohlásíte, že vše dopadlo dobře.

Identifikace rizikových skupin

Představme si personalistu, který přistupuje k průzkumu opravdu poctivě, rizika popsaná výše si uvědomuje a chce zjistit, zda některá skupina zaměstnanců v jeho společnosti není výrazně méně spokojená, než ostatní.

Jak probíhá identifikace rizikových skupin v praxi?

Podívejte se na ilustrační příklad.

Zaměstnanci v průzkumu spokojenosti vyplnili, do jakých kategorií spadají:

Pohlaví: Žena, Muž
Oblast: Marketing, Obchod, Logistika, HR, Finance, IT
Organizační úroveň: Top management, Management, Výkonná pozice
Délka zaměstnání ve společnosti: Do 1 roku, 1 – 5 let, 6 – 10 let, Více jak 10 let

Průzkum byl úspěšně realizován, personalista získal data a nyní vymýšlí, jak zjistí, jestli je některá skupina zaměstnanců méně spokojená než zbytek. Např. může být zajímavé, jak si stojí IT zaměstnanci, na výkonné pozici, kteří jsou ve společnosti 1–5 let.

Pokud by se chtěl personalista dobrat k relevantnímu výsledku, musel by připravit reporty pro stovky kombinací těchto kategorií.

Existují však nástroje pro realizaci průzkumů spokojenosti, které naštěstí dovedou tuto úlohu velmi ulehčit.

Výhody automatického generování výstupních zpráv. V čem jsou užitečné online reporty?

  • Dokáží automaticky vygenerovat všechny kombinace kategorií zaměstnanců.
  • Umí přehledně zobrazit porovnání jejich výsledků.
  • Umožní v rámci nejohroženějších skupin identifikovat nejhůře hodnocené otázky.
  • Ušetří tak personalistovi obrovské množství času, protože se tyto podstatné skutečnosti dozví během „pár kliků“.

Výstup z průzkumu spokojenosti zaměstnanců – porovnání spokojenosti celku a vybrané skupiny zaměstnanců

V návaznosti na využití těchto moderních online nástrojů pro realizaci průzkumů spokojenosti zaměstnanců tak personalista získá prostor na to nejpodstatnější – na co nejrychlejší práci s rizikovými (fluktuací ohroženými) skupinami zaměstnanců. Data umožní na situaci ve společnosti reagovat dříve, než bude pozdě.