Rizikové skupiny zaměstnanců

Realizovala Vaše společnost průzkum spokojenosti zaměstnanců s výbornými výsledky?
Máte vysokou spokojenost zaměstnanců, těch nespokojených je jen pár procent, takže ani nemá cenu se tím zabývat?
Kromě spokojenosti jste se zaměřili i na identifikaci s firmou a angažovanost zaměstnanců a i tak je vše v pořádku?

Vedení slaví?

Možná je opravdu všechno v pořádku, ale možná také ne..

Rizikové skupiny zaměstnanců

Je možné, že nespokojená skupina je průřez celou společností – napříč věkovými kategoriemi, napříč pozicemi. Pak je vše v podstatě v pořádku. Někdo s něčím nespokojený se opravdu vždy najde.

Ale situace také může být jiná – to malé procento mohou být např. jen zaměstnanci IT oddělení, kteří mají špatného vedoucího, nejsou s ním spokojení a volají takto o pomoc.

Díky průzkumu spokojenosti zaměstnanců by zaměstnavatel měl toto volání uslyšet.

Pokud se tak nestane, riskuje, že mu odejde třeba jen malá část zaměstnanců, ale zcela klíčová pro chod společnosti. A náhradu bude hledat jen stěží.

Vyplatí se proto nad výsledky průzkumu opravdu řádně „hloubat“, než mávnete rukou a prohlásíte, že vše dopadlo dobře.

Identifikace rizikových skupin

Představme si personalistu, který přistupuje k průzkumu opravdu poctivě, rizika popsaná výše si uvědomuje a chce zjistit, zda některá skupina zaměstnanců v jeho společnosti není výrazně méně spokojená, než ostatní.

Pro tyto účely vyplnili zaměstnanci v průzkumu, do jakých kategorií viz. níže spadají

Pohlaví: Žena, Muž
Oblast: Marketing, Obchod, Logistika, HR, Finance, IT
Organizační úroveň: Top management, Management, Výkonná pozice
Délka zaměstnání ve společnosti: Do 1 roku, 1 – 5 let, 6 – 10 let, Více jak 10 let

Průzkum proběhl, personalista má data a teď vymýšlí, jak zjistí, jestli některá skupina není méně spokojená než zbytek – např. IT zaměstnanci, na výkonné pozici, kteří jsou ve společnosti 1 – 5 let.

To ovšem znamená, že personalista by musel připravit reporty pro stovky kombinací těchto kategorií!

Některé nástroje pro realizaci průzkumů spokojenosti Vám naštěstí dovedou tuto úlohu velmi ulehčit. Dokáží totiž automaticky vygenerovat všechny kombinace těchto kategorií zaměstnanců, dokáží přehledně zobrazit porovnání jejich výsledků, umožní Vám v rámci nejkritičtějších skupin identifikovat ty nejhůře hodnocené otázky. Ušetří tak personalistovi obrovské množství času, protože se tyto podstatné skutečnosti dozví během „pár kliků“.

porovnání spokojenosti celku a vybrané skupiny v průzkumu spokojenosti zaměstnanců

Personalista tak má prostor na to nejpodstatnější – na co nejrychlejší práci s rizikovými skupinami zaměstnanců dříve, než bude pozdě.