Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců se již používají již zcela běžně v mnoha firmách napříč všemi segmenty. Nejde již zdaleka o výsadu nadnárodních korporací, průzkumy spokojenosti se realizují i ve středních a menších společnostech. Zdaleka ne všichni si ale uvědomují, že zkoumat pouhou spokojenost zaměstnanců nestačí.

 

Spokojený zaměstnanec = dobrý zaměstnanec?

Při průzkumech spokojenosti zaměstnanců se řada firem v průzkumech zaměřuje opravdu jen na to, jak jsou u nich zaměstnanci spokojení. Nepokládají si ale zásadní otázku – je spokojený zaměstnanec vždy také dobrý zaměstnanec?

Určitě je dobré a potřebné, aby zaměstnanci byli spokojení. Z pohledu zaměstnavatele je to ale málo. Pro toho je zejména důležité, aby zaměstnanci byli angažovaní – byli ochotni dělat něco navíc a aby byli identifikovaní se společností (loajální vůči zaměstnavateli).

Představme si například zaměstnance, který je velmi schopný, jak ukázal při přijímacím řízení, a má nadprůměrný plat oproti standardu. V práci se ale „nepředře“ – má dost času přečíst si oblíbené články a bavit se s přáteli na Facebooku. V 17:00 odchází domů, ať se děje co se děje. Takový zaměstnanec je dost možná velmi spokojený, zaměstnavatel ale už méně.

Nebo jiný příklad – zaměstnanec odvádí vysoký výkon, chodí často na školení, získal již mnoho certifikátů. Zaměstnavatel je s ním velmi spokojený. A i zaměstnanec uvádí, že je v práci spokojen. Když ho však osloví konkurenční firma s o něco lepší finanční nabídkou, bez velkého rozmýšlení na ni kývne – na otázky kolegů proč odchází odpovídá, proč by to přece neudělal, když mu dají víc..? Ani v tomto případě se nejedná z pohledu zaměstnavatele o ideální průběh.

V obou případech přitom zaměstnavatel s velkou pravděpodobností mohl podniknout takové kroky, aby k negativnímu scénáři nedošlo.

Z těchto důvodů moderní průzkumy spokojenosti zaměstnanců již zdaleka nesledují jen samotnou spokojenost zaměstnanců. Zaměřují se i na angažovanost zaměstnanců a identifikaci zaměstnanců se společností, což je pro zaměstnavatele minimálně stejně důležité, jako je samotná spokojenost zaměstnanců.

průzkum spokojenosti zaměstnanců

 

Identifikace zaměstnanců s firmou (loajalita zaměstnanců)

Zaměstnanec, který je v práci sice spokojený a angažovaný, ale svou pozici ve firmě vnímá jako přechodnou, jen jako jeden z kroků ve své kariéře, za kterým budou brzy následovat další kroky v dalších firmách, není pro firmu ideální zaměstnanec. Jeho zajímá jen práce jako taková. Pro koho ji dělá, to je vedlejší. A to může být problém. V případě lepší nabídky bez váhání odejde ke konkurenci a nezřídka přetáhne i některé své kolegy, kteří by sami od sebe pozici nezměnili.

Oproti tomu lidé, kteří jsou velmi identifikovaní, vnímají firmu jako svůj druhý domov. Takoví lidé jsou rádi za to, kde jsou. Když mluví o své práci, vždycky používají výrazy jako „my“, „u nás“, „chtěli bychom“, „pracujeme“ apod. Vnímají sami sebe jako součást většího celku a souhlasí s tím, kam firma směřuje.

Neváhají doporučovat firmu jako dobrého zaměstnavatele svým přátelům, jsou hrdí, že pro firmu pracují.

 

Angažovanost zaměstnanců

Pokud zaměstnanci jsou spokojení a třeba i identifikovaní se společností, ale nejsou angažovaní, mohou zpohodlnět a nebudou podávat maximální výkon. Budou hojně navštěvovat team buildingové akce, budou se rádi potkávat a bavit s kolegy, budou o firmě dobře hovořit, množství vykonané práce ale nebude plně dle představ zaměstnavatele.

Oproti tomu angažovaný zaměstnanec neváhá obětovat svůj volný čas, pokud vidí, že to firma právě potřebuje. Nesleduje hodiny, kdy odbije pátá. Když má nějaký „zlepšovák“, navrhne ho.

průzkum spokojenosti zaměstnanců

 

Angažovanost a identifikace – moderní průzkum spokojenosti zaměstnanců

Jak z textu výše vyplývá, ideální kombinací je někdo s vysokou angažovaností i identifikací. Takový zaměstnanec se ztotožňuje s firemními cíli, vyhovuje mu firemní kultura a zároveň podává maximální výkon a dosahuje dobrých výsledků.

Pro zjištění, jak jsou na tom zaměstnanci nejen z hlediska spokojenosti, ale i angažovanosti a identifikace, pomáhají dnes firmám moderní průzkumy spokojenosti zaměstnanců.

Tyto průzkumy při správném provedení zajišťují maximální časovou efektivitu pro management, personalistu i zaměstnance. A hlavně jsou anonymní, takže se lidé nebojí vyjádřit svůj skutečný názor.

Kvalitní průzkumy spokojenosti zaměstnanců umožňují online vyplňování i vyplnění v papírové formě, mají dobře zacílené otázky, které mapují více aspektů angažovanosti a identifikace.

Nejmodernější průzkumy pak umožňují i přímou identifikaci těch nejvíce rizikových skupin zaměstnanců, kteří jsou nespokojení / mají nízkou identifikaci a angažovanost.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců - rozložení zaměstnanců dle angažovanosti a identifikace

Umožňují rovněž online generovat komplexní výstupní zprávy.

Právě rychlost výstupů z průzkumu spokojenosti zaměstnanců je často kritická. Mnoho firem nabízejících realizaci průzkumu dodává výsledky několik týdnů nebo dokonce měsíců po ukončení sběru dat. Zaměstnavatel tak může často reagovat na situaci, která už není relevantní.

Zatím ve zcela výjimečných případech pak některé firmy dokáží na základě nasbíraných dat o spokojenosti zaměstnanců „vypočítat“, které konkrétní kroky ve firmě zvýší identifikaci a angažovanost zaměstnanců – jak pro celou firmu, tak pro vybrané skupiny zaměstnanců.

Konkrétní kroky pro zvýšení identifikace zaměstnanců získané pomocí nejmodernějších průzkumů spokojenosti
Konkrétní kroky pro zvýšení identifikace zaměstnanců získané pomocí nejmodernějších průzkumů spokojenosti

Pomocí takovýchto pokročilých analytických nástrojů v průzkumech spokojenosti zaměstnanců zkrátíte na minimum samotnou lidskou práci personalisty a umožníte mu, soustředit se na to opravdu podstatné – zaměření se na oblasti, které Vaši zaměstnanci vnímají jako problémové.

 

průzkum spokojenosti zaměstnanců

Jak realizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců

Nad otázkou, jakým způsobem průzkum spokojenosti realizovat, by se každý měl důkladně zamyslet.

Pokud se firma rozhodne, že vše realizuje vlastními silami, musí se připravit na to, že nároky na personalistu, který bude vše zařizovat, budou velké. Stráví velké množství času přípravou vhodných otázek, dotazníku, zpracováním i tvorbou výstupů. Výstupy s velkou pravděpodobností nebudou dosahovat úrovně, jako by měly v případě realizace profesionální firmou, která se průzkumy zabývá. Navíc se dá očekávat, že zaměstnanci v takovém případě budou odpovídat méně upřímně – z obav o ochranu anonymity.

Pokud se firma rozhodne pro externího dodavatele, měla by se nejprve řádně ujistit, že jde o profesionály, kteří dokáží z průzkumu vytěžit maximum. Dokáží vyhodnotit nejen spokojenost, ale i angažovanost a identifikaci, dokáží měřit důležitost jednotlivých otázek pro respondenty, dokáží přizpůsobit otázky na míru společnosti, dokáží dodat výsledky v co nejkratší době po ukončení průzkumu spokojenosti, dokáží dát podložená doporučení, na co se ve firmě zaměřit, dokáží identifikovat ohrožené skupiny zaměstnanců.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců - celek versus problémová skupina
Průzkum spokojenosti zaměstnanců – celek versus problémová skupina

Zároveň je často velmi důležitý i rozpočet na takovou akci a velké nadnárodní firmy, které se průzkumy zabývají, sáhnou firmám často hluboko do rozpočtu. A kvalita průzkumu ani tímto není garantována.

Naštěstí existují dodavatelé, kteří splňují náročné požadavky na nejmodernější průzkumy spokojenosti a realizace přitom firemní rozpočet až tak nezatíží.

Doporučujeme ke shlédnutí průzkum spokojenosti zaměstnanců od společnosti T&CC online.