Průzkum spokojenosti zaměstnanců – volba dodavatele

Jaká kritéria je dobré při volbě dodavatele sledovat?

Rozhodli jste se realizovat ve vaší společnosti průzkum spokojenosti zaměstnanců? Pokud ano, pravděpodobně přemýšlíte, jak celou akci realizovat. Zvládnete to zcela vlastními silami? Nebo to svěříte externímu dodavateli? Jaké jsou výhody nevýhody obou přístupů, a co sledovat u dodavatelů průzkumů?

Realizace průzkumu spokojenosti vlastními silami

Pokud uvažujete o této variantě, připravte se na to, že na vás čeká opravdu nadstandardní pracovní vytížení. Musíte nejprve důkladně zvážit, jaké otázky do průzkumu zařadíte. Je zřejmé, že je třeba volit takové, které budou mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Nicméně jaké to jsou?

Exklusivní a vyčerpávající otázky

Základním kritériem jakéhokoli dotazování je, že by pokládané otázky měly být exklusivní a vyčerpávající. To znamená, že jedna otázka musí měřit přesně jeden aspekt spokojenosti a otázky se nesmí navzájem překrývat v oblastech, které měříVyčerpávající jsou takové otázky, které vyčerpají všechny různé aspekty spokojenosti.

Příkladem, kdy je porušena exklusivita otázky, může být položka, která se ptá na spokojenost s nadřízeným a podřízeným. Pokud zaměstnanec odpoví, že je spokojen průměrně, co to přesně znamená? Nevíme. Může být nadstandardně spokojen s nadřízeným, ale velmi nespokojený s podřízeným, tak odpověď zprůměroval. Nebo může být s oběma průměrně spokojený. Exklusivita zaručuje, že jedinec pochopí přesně otázku a vy jste ji schopni správně interpretovat. Naopak pokud vytvoříme dotazník, který není vyčerpávající, tak nelze zjistit skutečnou míru spokojenosti, protože jsme se nezeptali na všechny aspekty, které ji tvoří.

Volba média pro realizaci průzkumu spokojenosti

Kromě problematiky otázek, která je sama o sobě komplikovaná, je třeba myslet i na médium, které budeme pro realizaci průzkumu spokojenosti využívat. Existují různé obecné služby pro tvorbu dotazníků a testů, které jsou zdarma či za drobný poplatek – za všechny lze uvést např. Google Forms. Výhodou těchto produktů je na první pohled jejich cena. Pokud ale do ceny započítáte i časovou náročnost pro personalistu, který s těmito službami bude muset pracovat, i tato výhoda není už tak jednoznačná. V porovnání s jejich dalšími nevýhodami už pak určitě stojí za zvážení investovat do externího dodavatele s vlastním systémem pro realizaci průzkumu spokojenosti, angažovanosti a identifikace.

Nevýhody in-house realizace průzkumu spokojenosti

Za všechny nevýhody, které nese in-house realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců, lze uvést malou výtěžnost získaných informací. Běžné online do-it-yourself dotazníkové metody nabízejí jen velmi povrchní popisné informace. Pro hlubší analýzu je třeba stáhnout data ze systému a stejně si je zanalyzovat, buď in-house nebo externě, což zvyšuje náklady.

Pokud tedy zvažujete udělat si průzkum spokojenosti vlastními silami, stojíte před mnoha problémy a otázkami, které budete muset vyřešit. Jak se dotazovat? Koho se dotazovat? Udělat průzkum online či formou tužka-papír? Jak maximálně vytěžit informace? A mnohé další. Odpovědět na všechny tyto otázky opravdu kvalitně není jednoduché a hrozí riziko, že i když vynaložíte enormní úsilí, uskutečníte průzkum spokojenosti a podaří se vám přesvědčit maximum zaměstnanců k účasti, nedokážete z této akce vytěžit tolik, kolik by bylo možné. Je tedy na místě zvážit externího dodavatele, který vám s těmito problémy pomůže.

Jak poznám kvalitního dodavatele průzkumu spokojenosti?

Pokud jste se rozhodli pro externího dodavatele, odpadá vám celá škála problémů s realizací. Spolupráce obvykle funguje tak, že si s dodavatelem vyjasníte zadání a oblasti průzkumu. Dodavatel vám pomůže připravit otázky a zajistí technickou realizaci průzkumu. Někteří dodavatelé vám dokonce umožňují využít jejich úzce specializované systémy pro průzkum spokojenosti zaměstnanců v módu „samoobsluhy“.

V pokročilých systémech si průzkum spokojenosti můžete připravit sami s využitím know-how externího dodavatele. Získáte tak za dobrou cenu výstupy, které jsou kvalitativně o několik úrovní výše, než výstupy z obecných dotazníkových služeb typu Google Forms.

Možnost využít online řešení a automaticky generované výstupy

Moderní průzkumy spokojenosti fungují plně online a vyhodnocení probíhá z velké míry automaticky. To umožňuje dosud nevídané možnosti ve vyhodnocování. Ty nejlepší průzkumy spokojenosti zaměstnanců dokáží např. automaticky zpracovávat velké množství informací a identifikovat např. skupiny zaměstnanců, které jsou nejvíce ohroženy fluktuací na základě nízké spokojenosti.

Počítačové zpracování na základě sofistikovaných algoritmů umožňuje porovnat najednou velké množství kritérií. Výstupem takového průzkumu spokojenosti zaměstnanců jsou velmi konkrétní informace, které mohou identifikovat specifické skupiny pracovníků a jejich spokojenost, angažovanost a identifikaci s firmou. Díky těmto informacím můžete snadno zjistit, které skupiny zaměstnanců jsou z hlediska spokojenosti, angažovanosti či identifikace, a tedy i fluktuace, nejrizikovější.

Další výhodou realizace průzkumu spokojenosti přes externího dodavatele je rychlost dodání výsledků průzkumu spokojenosti. Kvalitní externí dodavatel má celý systém dobře zoptimalizovaný, takže po ukončení průzkumu a případném zpracování dotazníků, které byly administrovány v papírové formě, je zpracování dat velmi rychlé a v řádu hodin tak můžete mít cenné výstupy. Pokud naopak dodavatel data zpracovává řádově týdny až měsíce, hrozí riziko, že po dodání výsledků budete reagovat na situaci, která už není relevantní. 

Přestože se může na první pohled zdát, že průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou jednoduchá záležitost, není tomu tak. Proces od rozhodnutí, přes realizaci průzkumu, až po vyhodnocení výsledků, má několik kritických fází, přičemž chyba v některé z těchto fází znamená znehodnocení celé práce. Pokud budete realizovat průzkum ve své firmě, určitě alespoň zvažte možnost nechat realizaci na kvalitním externím dodavateli průzkumů spokojenosti. Ušetříte tak čas i peníze a budete mít čas na to nejdůležitější – na práci s lidmi.

Jako jednu z možností, jak získat kvalitní průzkum spokojenosti za rozumnou cenu doporučujeme například průzkum spokojenosti zaměstnanců od společnosti TCC online.